Bridgeclub Hout-Blerick
 

Aan- en Afmelden


Het uitgangspunt is dat iedereen komt bridgen tenzij de speler zich heeft afgemeld.

Dit geldt voor alle speeldagen.

Het is belangrijk dat de leden zich correct en tijdig afmelden en dit kan uitsluitend op onderstaande manieren:


Voor de DINSDAG:

- in de agenda op de club of tot uiterlijk 10.00 uur ’s morgens op de speeldag zelf:

- per telefoon op nummer 06-4025 5192

- per e-mail naar:  dinsdagafmelden@bchb.nl


Voor de WOENSDAG:

- in de agenda op de club  of tot uiterlijk 10.00 uur ’s morgens op de speeldag zelf:

- per telefoon op nummer 06-8274 3681

- per e-mail naar:  woensdagafmelden@bchb.nl


Voor de DONDERDAG:

- in de agenda op de club  of tot uiterlijk 16.00 uur ’s middags op de speeldag zelf:

- per telefoon op nummer 06-3620 1535

- per e-mail naar:  donderdagafmelden@bchb.nl


Na een afmelding per mail wordt een automatisch ontvangstbevestiging teruggestuurd met de volgende tekst:

"Dit is een automatisch verstuurd antwoord op uw mail.

Uw bericht is ontvangen door dinsdagafmelden@bchb.nl (c.q. woensdag- of donderdagafmelden@bchb.nl)

Technische Commissie BCHB"


Dit betekent dat iedereen die zich per mail afmeldt, deze ontvangstbevestiging terug moet krijgen. Dit kan soms enige tijd duren.

Indien men GEEN ontvangstbevestiging krijgt is er iets fout gegaan in het versturen van uw afmeldmail en dient u zich nogmaals per telefoon af te melden.

Afmelden na de genoemde tijdstippen, bv. wegens plotselinge, onvoorziene omstandigheden kan ALLEEN nog via de genoemde telefoonnummers, dus NIET meer via de mail.


Weer AANmelden:

Wanneer men na een eerdere afmelding toch wilt bridgen, kunt u zich via de hierboven genoemde telefoonnummers en mailcontacten weer aanmelden.


Invallers:

Als uw partner is afgemeld en u zorgt zelf voor een invaller/partner dan moet u die aanmelden op een van bovengenoemde manieren.

Let op: invallers van buiten de speeldag zijn welkom, echter alleen als de indeling dat toelaat. Want spelers van de speeldag zelf hebben altijd voorrang boven invallers van buiten die speeldag !