Bridgeclub Hout-Blerick
 

Statuten & Reglementen


Tijdens de officiële oprichtingsvergadering op 17 april 2012 zijn de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Wedstrijd reglement vastgesteld.

Na de oprichting is vanwege het grote aantal aanmeldingen, met name voor de dinsdagmiddag, een wachtlijst voor nieuwe leden ingevoerd. De regels hiervoor zijn vastgelegd in het Wachtlijst reglement

Tenslotte is in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) een Privacy Beleid vastgesteld.

Al deze documenten zijn in te zien door op een van onderstaande links te klikken:


Wedstrijd reglement

Statuten

Huishoudelijk reglemnt

Wachtlijst reglement

Privacy verklaring


Regelmatig zijn er vragen over de mogelijkheden van plaatsbehoud: dit vindt u in het wedstrijdreglement in artikel 6.
Hoe vaak je moet spelen voor een reglementaire eindscore in een competitieronde wordt uitvoerig behandeld in artikel 4 van het wedstrijdreglement.